ARONIJA UZGOJENA BIODINAMIKOM I OPLEMENJENA PRIRODOM

bog prirode
‘…Iz srči hrastove sila još izbija stara,
Još vrela ključaju, jošte duga nam oblake šara,
Još žive golemi Pan!…’

 

Sveti hrast, Yggdrasil. Kod starih Slavena Drvo života ili Drvo svjetlosti bilo je simbol života, nečega od čega je sve počelo.
Ciklusi sunca&mjeseca temelj su biodinamike. Naprimjer, vortex biodinamike stvara se izmjeničnom rotacijom u desno (sunce) i ljevo (luna).
Rogovi obilja biodinamike. Bogatstvo okusa svjetlosti sunca i tama plodnosti zemlje.