UZGOJENO BIODINAMIKOM I OPLEMENJENO PRIRODOM

RUJANI prirodno gospodarstvo

KREMEN IZ ROGA

Kremen (kvarc, SiO2) u svom najljepšem obliku kao gorski kristal, glavni je sastojak Zemljine kore (47%). U čistom obliku sasvim je proziran, tvrd i netopiv u vodi. Unatoč tome dospijeva u biljke (trave, preslica), životinje i ljudska tijela (koža, oči, živci). Nalazimo ga u strukturi tla (zrnca pijeska), u ilovači kao iluminijev silikat te u koloidnom stanju. U koloidnom stanju mogu ga apsorbirati biljke. U fino raspršenom obliku prisutan je u atmosferi. Zbog njegove prisutnosti u osjetilnim organima, poglavito u koži i očima, uviđamo njegovu povezanost sa svjetlom. U industriji se kvarc koristi za izradu stakla, optičkih instrumenata i informatičke opreme.

Gorski kristal, kvarc.

Gorski kristal glavni je sastojak BD501.

BD 501 primjenjuje se u paru, tj. u kombinaciji sa BD500. Za gnoj iz roga tj. BD500, rekli smo da se koristi za izgradnju strukture tla, stvaranje humusa i unaprijeđivanje prehrane biljaka. Ta dva preparata savršene su nadopune jedan drugom, polarne su suprotnosti. Za razliku od moći uzemljenja BD500, BD501 bavi se energijama ponad tla i uvećava fotosintezu u lišću i osigurava optimalno zrenje&plodnost. Djeluje u interakciji sa svjetlom&toplinom, tijekom buđenja Zemlje iz zimske tame i njenog buknuća u život proljeća.

BD501 jednostavna je moderna kratica imena Biodinamičkog (BD) preparata, kojeg je Rudolph Steiner predstavio kao kremen iz roga. Preparacija uključuje punjenje, prethodno opisanih rogova, sa fino usitnjenim (prah) gorskim kristalom. Potom se preparat zakapa na proljeće na dan cvijeta za opadajućeg mjeseca, te se iskapa na jesen. Na taj način izlažemo kremen ljetnoj svjetlosti i toplini pod okriljem Zemlje; tijekom tog perioda, usklađen sa Zemljinom frekvencijom, kremen upija i skladišti infomaciju topline i svjetla.

ZAŠTO KORISTIMO KVARCNI KRISTAL?

Vrlo fini samljeveni kremen ima veliku površinu koja reflektira svjetlo. Ideja je da će prenijeti na biljke učinke svjetla i topline koji su se tijekom ljetnog procesa transformirali u tlu. Zbog te iznimno fine strukture koja upija&zrači svjetlost, glavni je sastojak BD501.

IZRADA BD501

Za pripremanje BD501 potrebni su kremen (SiO2) u kristaliziranom obliku (gorski kristal, kvarc), ili u amorfnom obliku (ahat, flint) ili glinenac (ortoklas) te lijepo oblikovani kravlji rogovi sa telećim prstenjem. Mineral treba sadržavati više od 98% silicija i u konačnici biti u obliku prašine.

Rog, kvarc i BD501.

BD501, gorski kristal i rog.

Uzmemo čisti kristalni kvarc i trljanjem u mužaru, ili na neki drugi način, usitnimo ga u fini prah. Očito je da ćemo prvo započeti sa trganjem, kidanjem, lomnjenjem jednog velikog komada na mnoge manje; čekićem ili nekim sličnim alatom; predzadnja faza biće mužar. Nakon što smo ga usitnili do krajnosti; stavimo ga između dva komada stakla; ravna ploha stakla ispod, staklena boca ponad; kotrljanjem ga taremo do finog pudera. Zatim ga pomiješamo sa kvalitetnom vodom (kišnica, bunarska) u čvrstu pastu te njome napunimo rogove; ostavimo ih da odstoje preko noći s vrhom prema gore; ujutro odlijemo višak nakupljene vode.

Kremen iz roga, budući BD501; netom pred zakapanje.

Sakupljanje viška vode tijekom noći.

ZAŠTO ZAKAPAMO BD501 NA PROLJEĆE?

Biodinamička poljoprivreda fino je uštimana, usklađena sa prirodnim ritmovima Zemlje i Kozmosa. Kao što tijekom jedne osne rotacije, udah i izdah Zemlje vidimo kao noć i dan; tako i smjene godišnjih doba vidimo usklađene sa godišnjim putovanjem Zemlje oko Sunca. Stoga jednom godišnje, u jesen, kada se sve prigiba i priklanja Zemlji i polako klizi prema zimskoj uspavanosti; planet počinje uzimati jedan duboki udah koji traje sve do proljeća (period ‘tame’). Proljeće je početak doba sezonskog izdaha, od nas često viđenog i opisanog kao ‘eksplozija života’, i traje sve do jeseni (period ‘svjetla’).

Pošto želimo poboljšati fotosintezu u lišću i prilikom zrenja; zakapamo ga tijekom vladavine svjetla, od kasnog ožujka do ranog svibnja (slušajte prirodu kod zakapanja&˛otkapanja, klima je promjenjive ćudi); a otkapamo tijekom vladavine tame, od kasnog rujna do ranog listopada. Činimo to na dan cvijeta po biodinamičkom kalendaru za vrijeme opadajućeg mjeseca.

ZAKAPANJE I OTKAPANJE BD501

Napunjene rogove zakapamo na isti način kao i kod BD500; u rupu duboku od 30-50cm, na području farme gdje je tlo plodno, prozračno i drenirano. Lokacija rupe neka bude bogata suncem, dobro osunčana. Rogovi u rupi neka se ne dodiruju i neka budu raskošno ‘okupani’ biodinamičkim kompostom ili plodnom zemljom, humusom. Rupa neka bude prekrivena zemljom, omogućavajući preparatu da se razvije tijekom proljeća&ljeta.

Kada je zgotovljen, vadimo ga na jesen; i suprotno od BD500 kojeg pohranjujemo na mračnom&hladnom mjestu; BD501 čuvamo u staklenim spremnicima (teglama, bocama) na svjetlim, osunčanim mjestima tijekom cijele godine (prozor, balkon).

BD501 netom izvađen iz roga.

Zgotovljeni kremen iz roga, BD501; netom po vađenju iz rogova.

AKTIVACIJA BD501

Pri primjeni stavimo malu dozu BD501 u vodu tjelesne temperature (prethodno ugrijana kišnica ili bunarska voda, 1g-10,15L-2.500m2; 4g-40,60L-1ha) i ‘dinamiziramo’ otopinu miješajući je na specifičan način koji potiče moći vorteksa. Sat vremena naizmjenično miješamo u ljevu i desnu stranu, neprekidno stvarajući i razarajući do maksimuma izgrađen vir u središtu posude za miješanje; centar galaksije gleda u vas s njenog dna.

To je homeopatski pripravak ispunjen pranom koji mora biti upotrijebljen u roku od tri sata po završetku miješanja, čim prije tim bolje. Prskanje pripravka (fina vodena maglica koja u cijelosti prekriva listove, za razliku od BD500 gdje koristimo kapljice kako bi pripravak stigao do tla), kao i njegovo miješanje, može biti provedeno ručno ili strojno. No, mora se imati na umu da velika blizina elektromagnetskog polja može utjecati na biološku životnost pripravka.

PRIMJENA BD501

Ovisno o intezitetu i trenutku primjene; potiče rast, proces dozrijevanja ili prevenciju gljivične pošasti i imunitet. Intenzivnije nego prirodnim putem; uvećava sposobnost biljke da se jače poveže s kozmičkim snagama, ponajprije sa sunčevim svjetlom. Kvarc iz roga pojačava učinke topline i svjetlosti na biljke, promiče imunitet i zdrav rast, te stimulirajući fotosintezu povećava unos hranjivih tvari. Izbjegavamo njegovu primjenu tijekom cvatnje te tijekom dana sa jakim suncem (podnevna žega) i hladnim i suhim vjetrovima.

Prskamo uvijek na za biljku određen dan (univerzalno pravilo za sve vrste radova, ukoliko uzmognemo); npr. biljke ploda na dane za plod (sjetveni kalendar).

Najbolji rezultati su kod seta od tri prskanja; kod položaja mjeseca ispred tri zodijačka znaka istog elementa. Npr. voćka, biljka ploda, element vatre; ovan, lav, strijelac (sjetveni kalendar).

Primjenjujemo ga po 4+1 pravilu:

 • U proljeće prijepodne (najbolje rosom, pri izlasku sunca); koji tjedan po pojavi lišća (treba nam primjerena površina lista), potom po pojavi zametaka ploda; radi poticanja bujnosti.
 • Ljetom popodne (najbolje pri zalazu); oko 20 – 15 dana prije berbe, poradi sočnosti, prirodnih šećera i ljepote plodova.
 • Tijekom jeseni po opadanju lišća za oporavak i dozrijevanje kambija; grana i stabala (dva puta ujutro i jednom popodne).
 • Tijekom kasnije jeseni i zime u cilju pripreme za novi ciklus koji počinje proljećem (boji razvoj rodnih grančica, kvalitetniji urod).
 • Tijekom preobilne vlage, manjka sunčanih dana; poradi prevencije gljivične pošasti, oporavka lisne mase te injekcije svijetlosti.

 Jedno prskanje ekvivalentno je sa 7 – 10 sunčanih dana.
Livade i pašnjake prskamo kada je trava visoka 10 cm.
Učinak će biti veći tijekom vedrih dana, bez oblaka i okupanih suncem. No, pošto kvarcni prah enormno uvećava učinak sunčeve svijetlosti; tijekom perioda vlažnih i oblačnih perioda prskamo kad god uzmognemo izbjegavajući oborine za vrijeme, te netom prije i poslije prskanja.

Pri miješanju kremena iz roga, tijekom zadnjih 15 min, može su umiješati čaj ili juha od njivske preslice radi podržavanja procesa silicija u biljkama.

BD501 i njivska preslica.

Njivska preslica i BD501.

Savjetuje se ritmičko prskanje za jačanje otpornosti lišća na gljivice i insekte; u isto doba dana tri puta za redom, ponoviti set za 2 do 3 tjedna.

Preporuke o vremenu i broju primjena, te vremenskim intervalima opetovanja se razlikuju od praktičara do praktičara; no, to ne utječe na izvornu učinkovitost BD501.

Jedino na što morate paziti je da ne prskate za vrijeme jakog sunca jer možete spržiti biljke. Prije pojave moćnih sunčevih zraka lišće mora biti suho.

Djelotvornost prane pohranjene u homeopatskom pripravku naglo opada nakon tri sata. Stoga je očita razlika između jutarnjeg, podnevnog i večernjeg prskanja. Tijekom jutarnjeg prskanja imate zbirni učinak tri sata pripravka i sunca. Udio uticaja kvalitete i kvanitete sunca drugačiji je tijekom ostala dva prskanja. Treba uzeti u obzir da su sitni kristali kvarca prisutni na biljci sve dok ih kiša ne ispere; što znači da efekt uvećanja svjetlosti ostaje djelatan i nakon prestanka homeopatskog djelovanja.

SAŽETAK

Regularna primjena BD501 djeluje na sljedeći način:

 • bolja fotosinteza
 • jača eksudaciju korijena i fiksaciju dušika
 • zdraviji, jači, uravnoteženiji, kompaktniji i otporniji list i njegov rast
 • bolji izričaj genetskog materijala
 • povećana otpornost na bolesti
 • robusna cvatnja, plodnost&zrenje
 • veća razina brixa u voću
 • poboljšani okus i hranjivost voća